ne demek?

Bağlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Kullanımı;

"Büyük bir sevinç içinde olan Mevlâna, artık onu muhitine bağlayabilmek için bir çare düşünmüştü."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bağ-la-ya-bil-mek


Bağlamaya gücü yetmek

Kullanımı;

"O gün lakayıt gibi bir şey olmuş idiyse de bugün mektupları helecanından tıkana tıkana, bayılmaya ramak kalmak bir hâlde olarak bağlayabildi."