bağlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-la-ya-bil-mek