bağlantısızlık politikası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlantısızlık siyaseti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-lan-tı-sız-lık po-li-ti-ka-sı