ne demek?

Aralarında bağlantı bulunmayan; irtibatsız, rabıtasız, angajmansız

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

İlişkili birleşik kelimeler;

"bağlantısız ülkeler"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bağ-lan-tı-sız


Hiçbir askerî veya siyasi gruplaşmada veya devletler kitlesinde yer almayan (ülke); bloksuz