ne demek?

Düşünceler, olaylar, nesneler vb. arasında bağlantı veya ilgi bulunan; irtibatlı, rabıtalı, angajmanlı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

bağ-lan-tı-lı


Düşünce, olay ve nesnelerle bağlantısı olan; irtibatlı, rabıtalı

Birbiri ardınca olan

Kullanımı;

"Bağlantılı uçuş."