bağlantı borusu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Katlardaki atık suları toplayıp kolona ileten boru

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-lan-tı bo-ru-su