bağlamsal anlam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sözün kullanılan veya amaçlanan bağlama göre anlam kazanması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-lam-sal an-lam