bağlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğümlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaraya ilaç koyup bezle sarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Denk yapmak, paket yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaşma yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Uyulması zorunlu olmak

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Eklemek, bir araya getirmek, birleştirmek.

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak.

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak.

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçişi engellemek.

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek.

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek.

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Gönlünü kazanmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i, mecaz"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i, mecaz"

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "biçerbağlar"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-la-mak