ne demek?

Bağlama yapan veya satan kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Erzurumlu Hafız Kemal adında bir bağlamacı, kendi yaptığı çalgıdan bilgi verirken asıl âşık sazı meydan sazı olup bugün Anadolu’da emsali kalmamıştır, diyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bağ-la-ma-cı

Bağlama çalan kimse

Kullanımı;

"Bağlamanın teknesini parçalayıp yeniden tutkallamakla sesinin açılacağına inanıldığından bağlamacılarca yamalı bağlama daha makbul sayılır."