bağlaşımlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralarında karşılıklı destek ve bağımlılık bulunan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-la-şım-lı