ne demek?

Aralarında karşılıklı destek ve bağımlılık bulunan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Bağlaşımlı devletler."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bağ-la-şım-lı