bağlaç öbeği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlaç grubu. "(Bağlaçla veya bağlaçsız birbirine bağlanmış olan, aynı nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluşan öbek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-laç ö-be-ği