bağlılaşık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biri ötekine bağlı olarak var olan, biri olmadan öteki düşünülemeyen iki şeyin bu ilişki yönünden durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-lı-la-şık