ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağdaştırabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"“... her sosyolojik eser belirli ölçüde ideolojik bir nitelik taşıyacak ve bu ideolojik içeriği nesnel gerçekle bağdaştırabilme başarısını gösterdiği oranda içerdiği ideolojiye bilimsel sıfatını kazandırabilecektir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bağ-daş-tı-ra-bil-me