bağdaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaşmak, uzlaşmak, uymak, imtizaç etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"

Örnek / Cümle; "Verdiği sözler ile yaptıkları bağdaşmıyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocuk oyunlarında arkadaş olmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağdaş kurup oturmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-daş-mak