bağdaşık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirlerine benzer karakterlere veya yapıya sahip parça veya birimlerden oluşan "(bütün veya topluluk)", mütecanis, homojen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-da-şık