bağdaş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-daş