bağ babadan zeytin dededen kalmalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bağ, bir kuşak geçecek kadar yaşlandıktan sonra bol ürün verir, zeytinin bol ürün verebilmesi için en azından iki kuşaklık bir zaman geçmelidir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ ba-ba-dan zey-tin de-de-den kal-ma-lı