bağ bıçağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ bı-ça-ğı