bağıtçı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme yapan, âkit

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğıt-çı