ne demek?

Bağırtma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Minibüs şoförü, yolcularını zerrece kale almadan radyosunu avaz avaz bağırtabilir ve tek bir yolcu da sesini çıkaramaz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-ğır-ta-bil-mek


Bağırtma becerisi bulunmak