bağırtabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağırtma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağırtma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğır-ta-bil-mek