bağırsak kazıntısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalın bağırsak hastalıklarında çıkarılan sümüksü madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğır-sak ka-zın-tı-sı