ne demek?

Sindirim organında oluşan iltihaplı durum ve buna bağlı hastalık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kullanımı;

"Hazımsızlık, bağırsak iltihabı ve apandisite yol açtığı gibi tifüsün gelişmesine de yardım eder."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-ğır-sak il-ti-ha-bı