bağırsak düşüklüğü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağ gevşemesi sonucunda kalın bağırsağın aşağı doğru sarkma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğır-sak dü-şük-lü-ğü