bağırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendini belli etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"

Örnek / Cümle; "Giydiği elbise ile buradayım diye bağırıyor."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek sesle azarlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğır-mak