bağırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğı-ra-bil-mek