bağıntılılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görelilik. "(var olabilmek veya belirlenebilmek için bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, izafilik, izafiyet)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğın-tı-lı-lık