bağıntı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, biyoloji"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, jeoloji"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Görelik. "(eşyayı, kavramları veya tasarımları birlik, bağlılık, birliktelik vb. durumlarda toplayan görünüş veya nitelik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğın-tı