bağımsız sıralı cümle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlam bakımından birbirine bağlı olduğu hâlde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan cümle

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğım-sız sı-ra-lı cüm-le