ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bir binanın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli ve bağımsız mülkiyete konu olan özel bölümü

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bağımsız bölüm, bir parsel üzerinde yer alan farklı yapıların her biri için de söz konusu olabilir."