ne demek?

Bir şeyi bağım altına sokmak, etkisi altında tutmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-ğım-la-mak