bağımlılaşabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağımlılaşma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğım-lı-la-şa-bil-mek