bağıcılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyücülük. "(büyücünün yaptığı iş, efsunculuk, afsunculuk, sihirbazlık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğı-cı-lık