bağışlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağışlama ihtimali veya imkânı bulunmak, affedebilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağışlama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğış-la-ya-bil-mek