bağışlanabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağışlanma ihtimali veya imkânı bulunmak, affedilebilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğış-la-na-bil-mek