bağışlama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağışlamak işi, mağfiret, gufran

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hibe etme


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğış-la-ma