bağışıklık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

İlişkili birleşik kelimeler; "bağışıklık bilimi" "öz bağışıklık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğı-şık-lık