bağışık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, tıp, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "bağışık serum"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ğı-şık