ne demek?

Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Görev yaptıkları sıradaki sözlü açıklama ve davranışlar bakımından yargısal kovuşturmalardan bağışık olacaklardır."

İlişkili birleşik kelimeler;

"bağışık serum"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-ğı-şık


Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan; immün

Tipi / Türü;

tıp

Kullanımı;

"Çiçek aşısı, çiçek hastalığına karşı insanı bağışık kılar."