bağ ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.Sargı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzüm dikili toprak parçası,bahçe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlam, deste, demet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İlgi, ilişki, rabıta

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, anatomi"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, denizcilik"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

İlişkili birleşik kelimeler; "bağ doku" "bağ-fiil" "organik bağ" "ağız bağı" "ayak bağı" "bel bağı" "boyun bağı" "diz bağı" "domuzbağı" "düzen bağı" "etek bağı" "göbek bağı" "gönül bağı" "göz bağı" "kan bağı"