ne demek?

Bıraktırılmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bı-rak-tı-rıl-ma