bırakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Koymak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi başka bir zamana ertelemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Unutmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Saklamak, artırmak

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Engel olmamak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarkıtmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrılmak, terk etmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

16. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakılmak, korunmak için vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

17. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanına almamak, yanında götürmemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

18. Anlamı (eş anlamlısı):

Sahiplik hakkını başkasına vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

19. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapışık olan bir şey yapışıklıktan kurtulmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

20. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

21. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınıf geçirmemek, döndürmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

22. Anlamı (eş anlamlısı):

Bıyık veya sakal uzatmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

23. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşamak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

24. Anlamı (eş anlamlısı):

Kötü bir durumda terk etmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bı-rak-mak