bırakışmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Savaşma, çarpışma vb. durumları karşılıklı bırakmak, ateşkes yapmak, mütareke yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bı-ra-kış-mak