bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`her kazancın bir sonu vardır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bıl-dır-cı-nın bey-li-ği arpa bi-çi-mi-ne ka-dar-dır