bıcıl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşık kemiğinin altında bulunan küçük bir kemik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu kemikle oynanan bir oyun


Hecelenişi / Hecelemesi;
bı-cıl