bıçkın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Külhanbeyi, kabadayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,argo"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Korkusuz, gözü pek, yürekli, cesur

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bıç-kın