bıçkıcı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bıçkı ile ağaç ve tahta kesen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bıçkı yapıp satan kimse

İlişkili birleşik kelimeler; "kapak bıçkıcısı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bıç-kı-cı