bıçaklayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bıçaklama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bıçaklama gücü bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bı-çak-la-ya-bil-mek