ne demek?

bıçakla kesmek

Hecelenişi / Hecelemesi;

bı-çak vur-mak

bıçaklamak