bıçılgan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Azmış, yayılmış yara

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvanların tırnak kökünde oluşan yara


Hecelenişi / Hecelemesi;
bı-çıl-gan