büzülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büzme işi yapılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Korku, şaşkınlık, soğuk vb. etkenlerle bir kenara sinmek, bir kenara çekilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

İlişkili birleşik kelimeler; "ezile büzüle"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-zül-mek