büzüşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büzüşmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşik kelimelerin oluşturulmasında iki ayrı hecedeki ünlünün tek hecede toplanması, kontraksiyon: kahve altı > kahvaltı, ne için > niçin vb

Özelliği / Tipi / Türü; "dil bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-züş-me