büyütebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyütme ihtimali veya imkânı bulunmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Ufacık sorunları gözünde büyütebiliyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyütmeye gücü yetmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-yü-te-bil-mek